Hi, How Can We Help You?

Blog

Casament davant notari


Des del passat 23 de juliol de 2015, data en la qual va entrar en vigor la Llei de Jurisdicció Voluntària 2 parelles de Tarragona han decidit confiar Notaria Doblegat per celebrar el seu enllaç matrimonial.

Amb la nova llei, ja no patiran cap més contratemps en la seva reserva del restaurant o l’organització de la cerimònia, podrà triar el dia i l’hora del seu casament d’una manera ràpida, flexible i amb la confiança del nostre equip professional. Gràcies al desenvolupament tecnològic que permet connectar les notaries amb les administracions públiques es facilita el procés de contraure matrimoni reduint notablement el temps d’espera habitual a menys d’una setmana.

Com en tots els casaments, els nuvis hauran de tramitar com la llei exigeix, un expedient previ que demostri que els contraents estan capacitats legalment per poder casar-se. A partir del 30 de juny de 2017, aquest tràmit s’habilitarà a les notaries que, alhora, també es faran càrrec de tramitar els expedients matrimonials.

Un cop tramitat l’expedient, li seran suficients el D.N.I. i dos testimonis per casar-se davant notari a Tarragona.

La cerimònia consisteix en que el notari llegeix els tres articles del Codi Civil (66, 67 i 68), que informa els contraents dels seus deures i drets del matrimoni, de la igualtat dels cònjuges en els seus drets, que s’han de respectar i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família, guardar-se fidelitat i socórrer-se mútuament, que hauran de compartir les responsabilitats domèstiques i la cura i atenció d’ascendents i descendents i altres persones dependents al seu càrrec.

No obstant això, contraure matrimoni és quelcom més que signar un simple document, és un acte íntim, proper i carregat d’amor, sobretot molt d’amor. Així que, per part de notaria Doblado i del seu notari, Ángel María Doblado Romo, contribuirem a crear l’ambient idoni en un dia tan especial per als nuvis.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.