Hi, How Can We Help You?

Blog

Les compres d’habitatges cauen un 19,7%


Segons mostren les estadístiques notarials, la compravenda d’habitatges va registrar el 2013 una caiguda interanual del 19,7 per cent, amb reduccions molt pronunciades en el cas dels pisos (21,7 per cent) i una mica menors en els habitatges unifamiliars (10, 6).

 

Les estadístiques notarials corresponen a operacions realitzades en el període analitzat
La dada positiva és que el nombre de societats constituïdes el 2013 va experimentar un increment del 6,7 per cent respecte a 2012
El preu per metre quadrat dels habitatges venuts l’any va ser de 1.242 euros, fet que suposa una rebaixa interanual del 8,6 per cent. En tot cas, s’observa una certa estabilització dels preus mitjans mensuals en l’última part de l’exercici.

Pel que fa al nombre de préstecs hipotecaris concedits, les dades notarials mostren una reducció del 27,8 per cent. La quantia mitjana dels mateixos va ser de 125.070 euros, fet que suposa una caiguda del 6,7 per cent. A més, el percentatge de compres d’habitatges amb finançament hipotecari es va reduir al 32,1 per cent i en aquests casos, el valor de l’habitatge finançat via hipoteca va ser del 78,7 per cent.

Per tot això, l’any passat va mantenir la senda depressiva del sector immobiliari, accentuada en els últims mesos davant els efectes comparació del mateix període de 2012, on les compres es van avançar davant els canvis fiscals que entraven en vigor el 2013.

Dada positiva

La dada positiva és que el nombre de societats constituïdes el 2013 va experimentar un increment del 6,7 per cent respecte a 2012, si bé el capital social mitjà de les mateixes es va reduir un 9,5 per cent fins 18.445 euros.

Aquestes dades són un reflex fidel de l’activitat econòmica del nostre país. Les estadístiques notarials corresponen a operacions realitzades en el període analitzat.

Notícia publicada pel Colegio Notarial de España.