Hi, How Can We Help You?

Blog

Notaria per a gent jove a Tarragona ✅


És cert que aquelles persones que venen a Notaria Doblado per atorgar escriptures són persones d’avançada edat. No obstant això, el perfil jove del nostre equip professional també atrau persones de totes les edats (notaria per a gent jove), l’únic requisit és tenir les coses clares en previsió d’un futur més que incert.

Amb aquesta idea, oferim serveis de notaria per a gent jove a Tarragona. Vine a la notaria d’Ángel María Doblado Romo a fi de ser assessorat, per exemple, en aquests supòsits pràctics:

✅ Àmbit empresarial-professional


Persones emprenedores derivades per treballadors experts d’incubadores i acceleradores o, en la versió local, provinents d’URV Emprèn (càtedra d’emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili) que decideixen constituir una societat.

Si una start-up acudeix a la nostra notaria a Tarragona. i decideix constituir una societat l’ajudarem en la selecció de la societat més adequada als seus interessos, resoldrem els seus dubtes, i, per descomptat, elaborarem l’escriptura.

✅ Àmbit personal-patrimonial


Si una parella acudeix a la seva notaria de confiança a Tarragona, perquè no té clar si casar-se o ser parella de fet i volen que el notari els hi expliqui les conseqüències d’una o una altra possiblitat: quins deures i drets tindrien, si podrien pactar un règim econòmic, en què afectaria el seu habitatge habitual, o qüestions fiscals de transmissions entre ells.

En aquests casos l’assessorament notarial per part d’Ángel María Doblado és fonamental. I penseu ara que aquesta mateixa parella decideix casar-se. En aquest cas poden celebrar el matrimoni davant notari. I si aquest matrimoni després es separés o divorciés, si no tingués fills menors, també podria fer-ho en Notaria Doblado.

✅ Àmbit successori-familiar


El testament sol vincular-se al concepte de defunció, però… Saps que pots fer testament a partir dels 14 anys?

Encara que et resulti estrany, les transmissions en vida de pares a fills, realitzades a través de donacions, o en aquelles comunitats autònomes on s’admeten els pactes successoris són prou corrents.

Així mateix, són habituals els testaments fets per pares joves amb fills menors, on s’inclou el nomenament dels tutors d’aquests fills en cas de la mort dels pares (que ningú ho vulgui).

✅ Altres àmbits


¿I de les xarxes socials? Puc fer un testament digital? Sento dir-vos-ho, però el testament digital com a tal no existeix, no obstant això, cada vegada són més freqüents les actuacions de notaris relacionades amb això. Per exemple, per aixecar acta notarial de certs continguts de xarxes socials, o correus electrònics, emmagatzemats en telèfons, tablets, o portàtils.

Al capdavall, si sabem entendre el paper d’assessor de la notaria per a gent jove al llarg de diferents moments de la nostra vida, que no es cenyeix només a l’autorització de l’escriptura, o de l’acta, o la intervenció de la pòlissa.

Font: Notarios en red.