Hi, How Can We Help You?

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Aquí tens una llista amb les preguntes més freqüents.
Si no aconsegueixes trobar la resposta que cerques contacta amb nosaltres, la teva notaria de confiança a Tarragona.

Ens visita per primera vegada?

Moltes actuacions les atenem sense cita; però, per a la seva comoditat, demani’ns-la.

La notaria és una oficina pública, la dirigeix el Notari. El nostre equip, sota la supervisió del Notari, l’informarà sobre qualsevol assumpte. Després de la qual cosa, si és necessari, li atendrà el Notari. Durant la signatura de la seva escriptura sempre li assistirà el Notari.

El dia de la signatura, deu vostè acudir amb tota l’operació configurada. Haurà tingut a la seva disposició un esborrany i el nostre equip. Les nostres instal·lacions no són un centre de negocis i es destinen exclusivament a qüestions relatives a la signatura de l’operació i qualsevol incidència imprevista que es posi en relleu durant el procés de signatura.

El dia de la signatura

Sí, ha de portar un document oficial d’identitat, amb fotografia, original i vigent (DNI de qualsevol país de la UE; passaport, Targeta de residència a Espanya… No s’admeten llicències de conduir ni DNI no comunitari).

Si vostè és estranger precisa N.I.E. sempre que vagi a realitzar qualsevol acte de transcendència econòmica.

No, vostè haurà de portar només el seu propi document d’identitat. En el moment de la signatura ha d’aportar el poder original, (apareix la signatura i segells del Notari), no fotocopies. Pregunti’ns abans sobre la suficiència del poder.

Si no consta acreditat en el poder, ha d’aportar el N.I.E. del seu representat per a qualsevol acte amb transcendència fiscal.

És necessària la presència simultània de tots els interessats davant el mateix notari. Existeixen alternatives però generen un increment de costos i no sempre són possibles.

Vostè ha d’entendre el que el Notari explica, si no parla espanyol necessita un interpreti que li assisteixi durant la signatura. Avisant-nos, podem posar-li en contacte amb un intèrpret independent.

El Notari ha d’assegurar-se prèviament de la capacitat de qualsevol que requereixi els seus serveis.

No, l’apoderat no signa l’escriptura de poder només necessitem les dades d’identitat de l’apoderat.

Els poders s’extingeixen per la seva revocació, defunció del poderdant o apoderat i per la pèrdua de capacitat del poderdant (excepte poders preventius).

La notaria i preus

Vostè té dret a triar lliurement al Notari, exigeixi’l.

No, els aranzels notarials són determinats per Llei, tots els Notaris cobren el mateix.

Encara que existeixen documents estandarditzats, en els assumptes amb quantia econòmica necessitem saber-la per a donar pressupost.

Prèviament li haurem facilitat un pressupost, ha d’abonar el seu import en el moment de la signatura. Admetem targetes de crèdit, però no xecs personals. No es financen les escriptures ni es concedeixen ajornaments. Aclareixi abans d’abandonar la notaria qualsevol dubte sobre el pressupost o pagaments que ens hagi realitzat.

Compulses i actes notarials

Cap, tot li ho gestionem des de la pròpia notaria.

No tots els documents són susceptibles de ser passats per la Notaria, no han de contenir actes delictius i, en determinats casos, han de complir requisits fiscals.

No, el Notari comprova la concordança en el moment de la inspecció, per això realitzem les fotografies en l’acte.

Compulses i actes notarials

Cap, tot li ho gestionem des de la pròpia notaria.

No tots els documents són susceptibles de ser passats per la Notaria, no han de contenir actes delictius i, en determinats casos, han de complir requisits fiscals.

No, el Notari comprova la concordança en el moment de la inspecció, per això realitzem les fotografies en l’acte.

Gestió

Signada la seva escriptura, encarregui’ns la liquidació dels Impostos. És necessària provisió de fons.

No, ha d’encarregar-se vostè personalment de tals tràmits.

Sí, li tramitem la legalització o postil·la.

Societats

Sí, ha d’aportar documentació original (no fotocopies ni còpies simples) de la societat, Escriptura de Constitució, poders de representació vigents i document de titularitat real.

Testaments

Com a regla general, cada persona fa un testament independent de l’altra.

No, el testament només produeix efectes quan el testador mor.

Sí, en qualsevol moment pot modificar-lo, necessàriament de manera notarial. L’últim testament és el que val.

No, però vostè pot designar qui s’ocupi d’ells en testament o document notarial.

Poden existir determinats límits que han de respectar-se en favor dels fills, cònjuge i altres persones.

No sempre és possible, es necessita causa legal.

Herències

Sí, el testament és la clau que obre l’herència, es completa en executar l’escriptura d’acceptació i partició d’herència.

No, li podem tramitar tot sense necessitat d’acudir a cap altre lloc, aporti’ns el certificat de defunció per a iniciar el procés.

No, els costos fiscals són els mateixos. Ha de tramitar-se la declaració d’hereus que determinarà els hereus legals per a formalitzar l’escriptura d’herència.

Normalment, sí, pot ser que siguin necessaris tràmits complementaris.

Anticipi's a la seva malaltia o perduda de capacitat

Triï en document de voluntats anticipades o testament vital el seu interlocutor amb l’equip mèdic.

Determini-ho en un poder preventiu, evitarà situacions de bloqueig patrimonial.

En un document d’autotutela podrà designar a la persona que vetlli per vostè.

Habitatge

Ha de fixar-se el preu que vostè hagi pactat realment. Existeix un valor fiscal mínim.

Ha de cancel·lar-la registralment, demani al seu Banc la cancel·lació notarial.

Qüestions d'actualitat

El notari podrà casar, separar i divorciar-se amb la nova llei de jurisdicció voluntària.

Els efectes del matrimoni i de la parella de fet, actualment no són equiparable.

Existeixen petites diferències que ha de conèixer.

No, és necessari acudir al Registre civil per a la tramitació.