Hi, How Can We Help You?

Blog

Que despeses d’hipoteca es poden reclamar al banc?


Després d’anys de polèmica i més de 400.000 reclamacions presentades a diferents entitats bancàries per despeses hipotecàries, el Suprem va deixar clar al febrer que el subjecte passiu de l’impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats, que suposa prop del 70% d’aquestes despeses, correspon a l’hipotecat i no a l’entitat financera.
Malgrat aquesta sentència del Tribunal Suprem de Justícia que determina que, en formalitzar una hipoteca, és el client el que ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats (IAJD), encara és possible reclamar diverses despeses abonades per altres conceptes. Segons el comparador financer Helpmycash.com, cada hipotecat pot recuperar uns 1.500 euros de mitjana, ja que per als costos de notari, gestoria, registre i taxació segueix sense haver-hi jurisprudència clara.
Segons Helpmycash.com per a un préstec hipotecari mitjà de 150.000 euros, les despeses de constitució que podrien recuperar-se serien els següents:

  • 760 € aranzels notarials
  • 335 € aranzels registrals
  • 400 € honoraris de l’agència gestora.

Com reclamar la devolució de les despeses hipotecàries?


La reclamació de les despeses d’hipoteques es pot dur a terme per dues vies, a través de la mateixa entitat, o directament davant els jutjats. En el primer cas és imprescindible realitzar una reclamació formal davant el servei d’atenció al client del banc en qüestió i esperar la seva contestació.
Si prefereix acudir directament davant un tribunal, haurà de comptar amb l’ajuda d’una associació de consumidors (ASUFIN, ADICAE, OCU…) o d’un despatx d’advocats.

Quant temps tens per reclamar la devolució de les despeses?


No hi ha un termini mínim o un termini màxim per realitzar la reclamació. Els afectats pel pagament de les despeses derivades de la formalització de les seves hipoteques no es troben davant un termini específic per materialitzar les seves reclamacions, encara que hagin passat més de quatre anys des que es va cancel·lar la hipoteca. No obstant això, cada tipus d’hipoteca i condicions són diferents per tant a vegades poden sorgir problemes a l’hora de reclamar i fins i tot ser desestimada la reclamació.

Que documentació s’ha d’aportar per sol·licitar la devolució?


  • Escriptura del préstec hipotecari
  • Factures del notari, registre, taxador, gestoria
  • Justificant de pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (model 600)

Aquesta documentació sol estar engrapada al final de l’escriptura del préstec hipotecari. En el cas que no tinguis alguna d’aquestes factures, pots sol·licitar una còpia en la notaria o la gestoria on heu realitzat la signatura.

Quant temps triguen les entitats bancàries a realitzar la devolució?


En el termini màxim de dos mesos es rep els diners per les despeses de formalització de la teva hipoteca en el compte bancari.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.