Hi, How Can We Help You?

Compra de societats

Compra de societats

La compra d’una societat, mitjançant l’adquisició de les participacions en què es divideix la seva capital, exigeix valorar una sèrie d’aspectes substantius, societaris i fiscals.
Quan fa falta autorització de la societat per a vendre?
Sabies que la transmissió d’accions i participacions està exempta del pagament d’impostos?

La transmissió d’accions i participacions està exempta del pagament d’impostos com a regla general.

És freqüent en la pràctica la compra de tot o part d’una societat de capital, normalment limitada, mitjançant l’escriptura de venda de les participacions socials. Cal tenir present les eventuals limitacions legals i estatutàries que existeixen per a la transmissió.

Quan mitjançant la venda de les participacions es produeix la transmissió d’una empresa, el més freqüent és que al mateix temps es produeixi un canvi dels administradors, la qual cosa exigeix l’acord social oportú i la seva elevació a públic.

Compraràs una societat a Tarragona i tens dubtes?