Hi, How Can We Help You?

Blog

Que serveis ofereix un notari?


El notari com a funcionari públic ens proporciona la millor alternativa per dur a terme la seva voluntat dins del marc que permet la Llei, redactant una escriptura pública amb valor probatori, executiu i legitimador. Actualment a Espanya hi ha més de 3000 notaris que ofereixen als espanyols la seguretat jurídica preventiva que promet la Constitució, garantint la legalitat dels seus actes o contractes en multitud de serveis.

Malgrat el coneixement que signar un document davant notari aporta la tranquil·litat de saber que està actuant dins de la Llei i que el contracte és definitiu, inamovible i eficaç molts dels espanyols encara no saben que tramitis són necessaris o s’aconsellen signar-los davant d’un notari.

Sempre que es vulgui dur a terme un acord o negoci, particular o empresarial, ja sigui la compravenda d’una propietat, constituir un testament, fer capitulacions matrimonials o engegar una empresa és important acudir al notari per comptar amb el seu assessorament en la primera fase de la negociació.

Davant el desconeixement i la multitud de dubtes que s’han generat sobre la seguretat jurídica preventiva, capitulacions matrimonials, creació d’empreses, la compravenda d’un immoble o aclarir dubtes sobre testaments, el Consell General del Notariado ha editat una recopilació de mini vídeos gravats en els últims anys, en el qual els notaris es dirigeixen directament als ciutadans per aclarir els dubtes més comuns.

Serveis oferts per Notaría Doblado Rius

En l’àmbit particular:

 • Testaments.
 • Donacions.
 • Compravendes.
 • Préstecs personals i hipotecaris.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Atorgament de poders.

En l’àmbit empresarial:

 • Constitució d’una societat.
 • Dissolució d’una societat.
 • Fusions, escissions i transformacions.
 • Transmissió d’accions.
 • Finançament d’empreses.
 • Lísing immobiliari.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.